BOLIGPRISSTATISTIKKEN OKTOBER 2021

Nedgang i boligprisene i oktober. Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisstatistikken for oktober

Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Vi er inne i en litt roligere periode nå, forklarer administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling, Marianne Sodeland. – Det er helt normalt for sesongen og viser at det norske boligmarkedet er sunt. Visnings- og salgstakten går noe ned som er helt vanlig på denne tiden av året. Ser vi litt nærmere på tallene, registrerer vi også at omsetningstiden ligger godt under fjoråret, med kun 33 dager. Det viser at til tross for noe lavere aktivitet, er de objektene som ligger ute godt priset og av god kvalitet, sier hun.

– Vi ser allikevel at det er kontorer i Partnerskjeden som melder om fortsatt høy aktivitet og objekter som går godt over prisantydning. Blant annet Bodøkontoret vårt melder om høy aktivitet og prisvekst, noe som også er gjenspeilet i dagens boligprisstatistikk, avslutter Sodeland.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 247 937 kr i oktober 2021.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

– Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere, sier Lauridsen.

Fortsatt stor aktivitet

I oktober ble det solgt 8.682 boliger i Norge, noe som er 13,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 89.823 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I oktober ble det lagt ut 9.700 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,2 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 94.427 boliger for salg i Norge, noe som er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må sees i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021, noe som to dager raskere enn i september. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 17 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 41 dager.

– I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Dette tyder at boligmarkedet er effektivt og velfungerende, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø m/Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,9 prosent etterfulgt av Trondheim og Tønsberg m/Færder med 10,3 og 10,2 prosent.

Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,8 prosent etterfulgt av Oslo med en 12 måneders vekst på 5,5 prosent.

– Slik markedet står nå skiller boligmarkedet i Bodø m/ Fauske seg markant ut fra alle andre områder i landet, sier Lauridsen.

Ny boligpolitikk med ny regjering

En ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble dannet i midten oktober.

– Eiendom Norge er tilfreds med at regjeringen har viet boligpolitikk mye oppmerksomhet i Hurdalsplattformen og at regjeringen skriver de vil følge opp Arbeiderpartiets valgløfte om en gjennomgang av de boligpolitiske virkemidlene i en stortingsmelding, sier Lauridsen.

– Vi er også svært positive til at regjeringen skriver de vil forbedre likningsverdisystemet for bolig. Det er et stort paradoks at det i dag stilles svært strenge krav til eiendomsmeglingsbransjen og finansnæringen ved verdivurdering av bolig, mens Skatteetaten og SSB har krav til verdivurdering som er utgått på dato, sier han.

– Vi forventer at finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet neste uke starter arbeidet med en nytt og forberedt likningsverdisystem for bolig, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS