Å bruke fagfolk er viktig

Når du skal fikse eller fornye noe i boligen din, kan det være fristende å gjøre det selv. Er du handy, er det ikke noe problem. Men den nye avhendingslova som trådte i kraft 1. januar i år, understreker viktigheten av å ha god dokumentasjon på endringer og arbeid som er gjort i boligen. Å bruke fagfolk er viktig.

Forandring fryder, sier man, og det er deilig å kunne oppgradere boligen sin innimellom. Etter 1. januar i år, trådte imidlertid den nye avhendingslova i kraft. Denne loven gjør bolighandelen mer transparent, i tillegg til å gi boligkjøper større rettigheter. Man kan altså ikke lenger selge en bolig «som den er». Vi har skrevet mer om hva avhendingsloven betyr for boligselgere og boligkjøpere her. Kort fortalt: Å bruke fagfolk er viktig.

I praksis betyr den nye loven at boligselger blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen helt ned til 10 000,-. Dette gjelder også skjulte feil og mangler. Alle forhold som avdekkes av takstmannen og som dokumenteres i tilstandsrapporten vil ikke være mangler som kjøper kan kreve prisavslag eller erstatning for.  Grundig dokumentasjon av eiendommens tekniske tilstand vil derfor være viktig for å begrense selgers risiko for å måtte betale erstatning til kjøper for mangler ved eiendommen.

Reduserer konfliktnivået

Den nye loven har allerede fått noe omtale angående hyttesalg, hvor det i enkelte tilfeller har vært vanskelig å dokumentere hva slags arbeid som er gjort på hytta i årenes løp.

– Den nye avhendingsloven stiller mye strengere krav til tilstandsrapporten som vil bli mer omfattende, forklarer advokat Johan Mettevoll i Advokatfirma Mettevoll AS. – Men jeg tror uansett denne nye loven vil snarere dempe konfliktnivået ved boligkjøp, enn å øke det, mener han.

Men det innebærer at dersom du skal fikse opp hjemme, bør du sørge for å ha dokumentasjon på hva du har gjort selv, og hva som er overlatt til fagfolkene. Ikke bare er det viktig å bruke fagfolk på jobben hjemme, som regel er disse forsikret og dermed om det skulle oppstå feil, er faren for økonomisk tap redusert.

Selv om det er en del ting du fint kan gjøre selv, må du huske på at det er en del regler å ta hensyn til. For eksempel om du skal bygge et ekstra rom i boligen din, eller fikse opp badet.

Anbudstjenester og fremgangsmåte

Er du usikker på hvordan du finner riktig håndverker? Dersom du vurderer å bruke anbudstjenester som for eksempel mittanbud.no, er det viktig med en så tydelig beskrivelse av jobben som mulig. Da slipper man misforståelser. Direktoratet for Byggkvalitet har en fin oversikt over hvordan man går frem:

  1. Lag en god og presis beskrivelse av arbeidet du ønsker utført. En god oppdragsbeskrivelse gjør det lettere å gi tilbud på jobben. Det blir også enklere for deg å vurdere hvilke kvalifikasjoner som trengs og sammenligne tilbudene du får.
  2. Sjekk at firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene.
  3. Det kan være en fordel å velge et firma som har én eller flere godkjenninger, som for eksempel mesterbrev, sentral godkjenning eller godkjenning som våtromsbedrift.
  4. Du bør spørre etter referanser som du kan kontakte.
  5. Ha en tydelig kontrakt på hva som skal utføres av arbeider for å unngå misforståelser eller senere konflikter. Kontrakten bør også omfatte pris, tidspunkt for oppstart, framdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelser og dagmulkt. Ved å bruke standardkontrakter fra for eksempel Forbrukerrådet, vil du sikre at alle de viktige punktene er med.

Har du brukt fagfolk til endringer i boligen din, be alltid om kvittering på hva som er gjort og ta vare på denne. Dette skal tas med i tilstandsrapporten dersom du skal selge en gang i fremtiden.

Kilder: Direktoratet for byggkvalitet, NRK.no, Byggeindustrien, if.no. Advokatfirma Mettevoll AS